JEST MOJA KSIĄŻKA

11 czerwca 2022 r.

      Moi OSTOMILI !!! Już jest!!! Jest moja książka – „W KUJAWSKO-POMORSKIEM – Z OSKAREM KOLBERGIEM POD RĘKĘ” – stanowiąca zwieńczenie mojego cyklu reportaży, które realizowałam w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej szeroka wersja, będąca swego rodzaju dziennikarską monografią etnograficzną ośmiu subregionów naszego województwa – mogła się ukazać dzięki niestrudzonym działaniom Pani Elżbiety Piniewskiej – Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To dzięki Pani Przewodniczącej moją pracą zainteresował się Piotr Całbecki -Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego, wspierając finansowo wydanie tej książki, która służyć będzie również promocji Województwa. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej oraz Panu Marszałkowi za takie uznanie dla mojej pracy

      Za wsparcie dla tego wydawnictwa dziękuję także Pracownikom Departamentu Promocji UM w Toruniu, szczególnie zaś Pani Dyrektor Edycie Macieji-Morzuch i Pani Magdalenie Czwołek oraz Kierowniczce Biura Pani Przewodniczącej Elżbiety Piniewskiej – Monice Dąbrowskiej.

       W książce, którą rozpoczyna recenzja Pana Marcina Woźniaka, dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, a także słowo wstępne Pani Przewodniczącej, spotkacie się Państwo z cudownym gronem kujawsko-pomorskich muzealników oraz wielu innych Pasjonatów naszego ludowego dziedzictwa kulturowego, rozkochanych w swoich Małych Ojczyznach. Jak napisał dyrektor Marcin Woźniak, ta książka jest także hołdem dla muzealników tak pieczołowicie chroniących relikty naszej przeszłości. I prawda to!!! Myślę, że i Państwo zapewne z szacunkiem pochylicie głowy przed naszymi kujawsko-pomorskimi Pasjonatami, gdy podążając moim stypendialnym szlakiem, poznacie moich wspaniałych rozmówców, którym SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA TE WSZYSTKIE TWÓRCZE SPOTKANIA.

      Na prawie 300 stronach mojej książki, pośród blisko 130 zdjęć, zapewne każdy z Czytelników znajdzie coś ciekawego dla siebie. Coś, co w okresie przedwakacyjnym, może pozwoli Państwu zaplanować miłe poznawanie, pięknej historii Regionu i pięknych miejsc w naszym województwie. A naprawdę jest co zwiedzać i podziwiać. Książka pomoże Państwu wybrać odpowiedni kierunek zwiedzania województwa. Jest ona bowiem także swego rodzaju przewodnikiem po kujawsko-pomorskich muzeach, Parkach Etnograficznych oraz izbach tradycji. Przede wszystkim zaś pełna jest informacji o obrzędach, zwyczajach, gwarach i „cudach -wiankach” każdego z ośmiu Regionów.

      Na prawie 300 stronach mojej książki, pośród blisko 130 zdjęć, zapewne każdy z Czytelników znajdzie coś ciekawego dla siebie. Coś, co w okresie przedwakacyjnym, może pozwoli Państwu zaplanować miłe poznawanie, pięknej historii Regionu i pięknych miejsc w naszym województwie. A naprawdę jest co zwiedzać i podziwiać. Książka pomoże Państwu wybrać odpowiedni kierunek zwiedzania województwa. Jest ona bowiem także swego rodzaju przewodnikiem po kujawsko-pomorskich muzeach, Parkach Etnograficznych oraz izbach tradycji. Przede wszystkim zaś pełna jest informacji o obrzędach, zwyczajach, gwarach i „cudach -wiankach” każdego z ośmiu Regionów.

      Na okładce powitam Państwa osobiście w moim kujawskim stroju ludowym, w którym przemierzałam całą stypendialną trasę, popularyzując także ten nasz piękny regionalny ubiór. Dziękuję Markowi Chełminiakowi, wybitnemu bydgoskiemu fotografikowi, za chabrowo-makowe zdjęcie na okładce oraz Bogusławowi za zdjęcia „w trasie”, a także wszystkim Przyjaciołom wspierającym mnie w czasie pisania mojej KUJAWSKIEJ ODYSEI… Dziękuje OSKAROWI KOLBERGOWI, że kiedyś był i że wciąż żyje w swych „Dziełach…” i że rozkochał mnie tak bardzo w ludowym dziedzictwie kulturowym, i że cytaty z Jego ” Dzieł wszystkich” tak pięknie wzbogaciły moją książkę… Dziękuję toruńskiemu Wydawnictwu MACHINA DRUKU, za całościowe przygotowanie książki do druku oraz jej druk. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM i życzę Państwu miłej lektury, poznawania pięknego dziedzictwa kulturowego KUJAW, ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ, BORÓW TUCHOLSKICH, KRAJNY, ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ, PAŁUK, ZIEMI MICHAŁOWSKIEJ I KOCIEWIA..