KUJAWSKIE OSOBOWOŚCI

W tej rubryce przedstawiać będę Państwu wielce zasłużonych ludzi, działajacych dla dobra mieszkańców naszego kujawsko-pomorskiego REGIONU. Zarówno tych popularyzujących dziedzictwo kulturowe wsi, jak i pracujących na rzecz kultury  w mieście. Umacniających więzi pokoleniowe oraz przyczyniających się do powoływania nowych, ciekawych inicjatyw, imprez oraz wydarzeń pozwalających zaistnieć i rozwijać się ludziom pasji wszelkich. Nominacji na KUJAWSKĄ OSOBOWOŚĆ dokonywać będzie (zmieniające się w składzie) gremium, każdorazowo obradujące pod moim przewodnictwem.

HENRYK SOBCZAK – prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 1996 roku. Zasłużony działacz na rzecz społeczności wiejskiej oraz inicjator i organizator wielu imprez kulturalnych i  folkorystycznych, w tym główny organizator KUJAWSKIEGO FESTIWALU PIEŚNI LUDOWEJ, odbywającego się od 2011 roku w przepięknym Parku Solankowym w Inowrocławiu. Festiwal ten przypada zawsze w okolicach imienin znanego Inowrocławianina JANA KASPROWICZA i jest okazją do kultywowania dawnego ludowego zwyczaju puszczania wianków na wodzie. Wspaniałą zasługą prezesa Henryka Sobczaka, jest także aktywna współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz wieloma organizacjami lokalnymi na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego regionu kujawsko-pomorskiego.

MAŁGORZATA STAWICKA menadżerka biznesu, nauczycielka akademicka, społeczniczka, animatorka kultury, kierująca w latach 1990 – 2020 wieloma firmami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wyznająca zasadę: kultura wspiera biznes. Pomysłodawczyni i organizatorka, wspólnie z red. Tadeuszem OSZUBSKIM, Fundacji „Nasza Tradycja- Nasza Przyszłość”, w ramach której powstał, działający od 2017 roku – DOM LEGEND BYDGOSZCZY. Odbywające się tu spotkania z ciekawymi ludźmi, pozwalają poznawać publiczności ich pasje i zainteresowania.

KRZYSZTOF SZCZEPANIAK – nauczyciel zawodu w bydgoskim Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, zwany przez Młodzież i Przyjaciół – SUPER BELFREM. Organizator, od roku 2015,  słynnych Pikników Kulinarnych dla Dzieci i Młodzieży z woj. Kujawsko-Pomorskiego zwanych kolokwialnie KOCIOŁKAMI. Bierze w nich udział młodzież szkolna oraz znani szefowie kuchni. Impreza popularyzuje m.in. regionalne dziedzictwo kulinarne. Krzysztof Szczepaniak, to także uczestnik wielu imprez folklorystycznych w Regionie.

MARIA KARPIŃSKA – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Złejwsi Małej, gmina Zławieś Wielka. Wybitna działaczka kultury popularyzująca wśród dzieci, młodzieży i seniorów kujawską kulturę, rękodzielnictwo i literaturę regionalną. Współzałożycielka kujawskiego, ludowego zespołu folklorystycznego „Melodia”. Organizatorka od 2013 roku słynnych Przeglądów Muzyki Ludowej  w GOK Zławieś Mała czyli Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Śpiewaczych i Ludowych.

GRZEGORZ DUDZIŃSKI – znany bydgoski dziennikarz. Prowadzący od 2012 roku tzw. kulturalno-artystyczną pizzerię, czyli swoją ukochaną OTWARTĄ PRZESTRZEŃ ŚWIATŁOWNIĘ. „Światłownia”, to m. in. klub muzyczny, gdzie odbywają się koncerty zarówno bardzo znanych, jak i tych rozpoczynających swoją karierę, artystów. Znalazło się też tu miejsce na koncerty folklorystyczne i występy artystów z niepełnosprawnościami. Grzegorz Dudziński jest także organizatorem dwóch ważnych wydarzeń kulturalnych w Bydgoszczy. Od roku 2006 organizuje Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego „Źródło wciąż bije” oraz od roku 2011 Festiwal Widzących Duszą zatytułowany „Muzyka otwiera oczy” – dla artystów niewidomych i niedowidzących. Grzegorz, który stracił wzrok 7 lat temu, działa także na rzecz środowiska osób niewidomych, publikując w mediach wiele artykułów dotyczących problemów tego środowiska.