MAJOWE ZGODNIE Z TRADYCJĄ

BRONISŁAW 26 maja 2022 r.

      „Chwalcie łąki umajone/Góry doliny zielone
       Chwalcie, cieniste gaiki
       Źródła i kręte strumyki”…
      Tak przez wieki niesie się majową porą – po polskich polach i łąkach, Maryjna pieśń, śpiewana przy wiejskich figurkach… Tak kazała i każe relgijna i ludowa tradycja…

      I tak jak przed wiekami bywało – podążając śladami naszych Przodków – wczoraj zanosiliśmy nasze intencje u stóp figury Matki Bożej zbudowanej 38 lat temu w Bronisławiu k. Dobrego przez Tatę mojej Przyjaciółki Wandy Kaźmierczak która zorganizowała to nabożeństwo. Wspomagali ją w tym członkowie zespołu ludowego „Kujawioki od Dobrego”, którzy przepięknie to Majowe oprawili, śpiewając Maryjne pieśni. Uroczystą celebrę kościelną zapewnił ks. Proboszcz Mariusz Danielewski wraz z Panem organistą – Romanem Matusiakiem z Parafii św. Bartłomieja w Bronisławiu…

      I ustały na ten czas wszelkie burze, wiatry i deszcze, by po bronisławskich polach i łąkach prosto do Nieba niosła się ta pieśń i modlitwne prośby nasze o pokój na Ziemi, o zakończenie wojny, o zdrowie dla wszystkich mieszkańców Kujaw, o pomyślność dla kujawskich Rolników, o radość dzieci i matek, o… o… o wszystko co niemożliwe, by stało się możliwe…

 
      Piękne nasze kujawskie stroje stworzyły w tym krajobrazie cudowne ramy dla tego pod gołym niebem nabożeństwa, zorganizowanego tak, jak każe tradycja… pośród pól i lasów u stóp wiejskiej figury Maryji. Dziękuję mojej Przyjaciółce Wandzi i zespołowi „Kujawioki od Dobrego” za zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie zakończone, też jak każe kujawska tradycja – KUJAWSKĄ GOŚCINNOŚCIĄ i oczywiście dalszym śpiewaniem na – a jakże – kujawską nutę…