SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BYSZEWSKIEJ

9 stycznia 2022 r. BYSZEWO

ZSPÓŁ LUDOWY „ŁOCHOWIANIE ŚPIEWA KOLĘDY

      Występ ZESPOŁU „ŁOCHOWIANIE”, działający przy Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach, śpiewający dzisiaj kolędy w Sanktuarium Matki Bożej Byszewskiej – Królowej Krajny, miałam zaszczyt i przyjemność „oprawić” moim kujawskim, choć w stroju krajeńskim, słowem.
Dziękuję zespołowi i kierownikowi artystycznemu zespołu „Łochowianie” – Michałowi Stropie, Michał Stropa, za zaufanie i powierzenie mi tej odpowiedzialnej i zaszczytnej roli. Oto treść mojego wystąpienia:
     Zespół „Łochowianie”, serdecznie dziękuje księdzu proboszczowi Stefanowi Adrichowi, Stefan Adrich, za zaproszenie nas dzisiaj do współuczestnictwa we mszy świętej w Byszewie, byśmy my – Kujawiacy, mogli zaśpiewać kolędy dla Królowej Krajny.
      Nasz Zespół, w 1982 roku założyła wielka pasjonatka kujawskiej kultury ludowej – Bożena Kühn. Zespół działa przy Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach. Od kilku lat prowadzi go wspaniały kierownik artystyczny MICHAŁ STROPA, któremu towarzyszy dzisiaj na skrzypcach MICHAŁ KWAŚNIAK. Dziękujemy Państwu za to wspólne współuczestnictwo w tej mszy św., za wspólną modlitwę i życzymy wszystkim DOBREGO, ZDROWEGO NOWEGO ROKU 2022
      Może nasz występ dzisiaj sprawi, że na Krajnie ożywi się jeszcze bardziej potrzeba kultywowania dziedzictwa kulturowego tego regionu, co jest nam, Łochowianom tak bardzo bliskie.
      W 2021 roku, jako dziennikarka-regionalistka, realizowałam cykl reportaży pt. „W KUJAWSKO – POMORSKIEM Z OSKAREM KOLBERGIEM POD RĘKĘ”, na który otrzymałam stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opisując Krajnę, nie mogłam nie zawitać do Byszewa. Wtedy w rozmowie z księdzem proboszczem dowiedziałam się, że Matka Boża w Sanktuarium w Byszewie, nazywana Królową Krajny, ma ten tytuł od niepamiętnych czasów. I trudno było się doszukać informacji od kiedy jest on używany.
      W 2021 roku, jako dziennikarka-regionalistka, realizowałam cykl reportaży pt. „W KUJAWSKO – POMORSKIEM Z OSKAREM KOLBERGIEM POD RĘKĘ”, na który otrzymałam stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opisując Krajnę, nie mogłam nie zawitać do Byszewa. Wtedy w rozmowie z księdzem proboszczem dowiedziałam się, że Matka Boża w Sanktuarium w Byszewie, nazywana Królową Krajny, ma ten tytuł od niepamiętnych czasów. I trudno było się doszukać informacji od kiedy jest on używany.
       KRAJNA TO REGION HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNY. Jeden z ośmiu regionów etnograficznych województwa kujawsko pomorskiego, w którym mamy też jeszcze: Kujawy, Pałuki, Kociewie, Ziemię Dobrzyńską, Ziemię Michałowską, Ziemię Chełmińską i Bory Tucholskie. Na Krajnie, podobnie jak na Ziemi Michałowskiej, Chełmińskiej i Dobrzyńskiej, wskutek wielu zawieruch wojennych i wielowiekowej niewoli, szybko zaniknęła kultura ludowa. Niewiele jest n.p. śladów po tradycyjnym, krajeńskim stroju ludowym. Te, w których dzisiaj pokazują się zespoły kultywujące krajeńskie tradycje, to tak jak strój w którym i ja dzisiaj występuję – stroje rekonstruowane.
      Ale ma Krajna swój przepiękny FUNDAMENT – Sanktuaria Królowej Krajny w Górce Klasztornej i w Byszewie.
      Podział administracyjny Polski w latach 70. XX wieku – stworzył niejako dwa krajeńskie obszary – Krajnę Złotnicką w Wielkopolsce, z pięknym sanktuarium w Górce Klasztornej, gdzie Matka Boska Górecka także tytułowana jest – Królową Krajny oraz sanktuarium w Byszewie – Matki Boskiej Byszewskiej – Królowej Krajny na terenie Krajny Nakielskiej
      We wspomnianym artykule, który zatytułowałam – „TRZEBA OBUDZIĆ KRAJNĘ WŚRÓD WIERNYCH BYSZEWSKIEGO SANKTUARIUM”, KSIĄDZ PROBOSZCZ STEFAN ADRICH, ZAPYTANY CZY BĘDZIE SIĘ STARAŁ PODTRZYMYWAĆ KULT MIESZKAŃCÓW KRAJNY DO BYSZEWSKIEJ MADONNY, by zechcieli tu przybywać w swoich strojach ludowych… powiedział: – Jestem proboszczem w tej parafii od 7 lat i jak dotąd takiej inicjatywy nie było… Myślę, że Krajnę trzeba na tym terenie „obudzić”. Widzę tu zadanie dla szkół z naszego terenu, dla kół gospodyń wiejskich. Jest też niedawno, nowa okoliczność, która może być przyczynkiem do tego budzenia Krajny w sanktuarium.
      – Mamy tutaj na całej Kalwarii ziemię przywiezioną z wielu krajeńskich pól. A to za sprawą rolnika z naszej parafii, który, gdy trzeba było przeprowadzić prace ziemne z ukształtowaniem terenu, przywiózł ziemię z Cukrowni w Nakle. I jest to ziemia wypłukana z buraków cukrowych uprawianych na polach Krajny i Kujaw przez krajeńskich i kujawskich rolników. Może to dobry początek, by o tym zacząć głośno mówić?
      Może i ten dzisiejszy koncert kujawskiego zespołu „ŁOCHOWIANIE”, Księże Proboszczu, to także dobry początek nowej tradycji w Byszewie, by do tego Sanktuarium Matki Bożej Byszewskiej – Królowej Krajny – przybywały pielgrzymki, w których zabłysną kolorami polskiego folkloru pątnicy w strojach ludowych. Może zechcą też oni wziąć udział – idąc za wzorem Kaszubów, Górali i choćby Łowiczan – w procesjach Bożego Ciała. Tego serdecznie Ci Matko Boża Byszewska – życzymy, prosząc na koniec Państwa i Księdza Proboszcza, o modlitwę w intencji wszystkich regionalnych pasjonatów, by nigdy nie zabrakło im siły w ochronie ludowych tradycji ich Małych Ojczyzn. Prosimy też o modlitwę w intencji naszych zmarłych i żyjących członków zespołu ‘ŁOCHOWIANIE”…